Patronat del Misteri d'Elx

Biblioteca

Publicacions

El Patronat del Misteri d'Elx, bé en solitari bé en col·laboració amb altres entitats, té a disposició dels interessats una sèrie de publicacions on s'inclouen els continguts de la celebració, així com diferents estudis sobre aspectes concrets de la Festa.


Llibre institucional

Títol: La Festa o Misteri d'Elx.
Text: Joan Castaño García.
Fotografies: Jaime Brotons Cano
Editor: Patronat del Misteri d'Elx
Patrocini: Diputació Provincial d'Alacant
Any: 2008
Pàgines: 224
Versions: castellà i valencià
Preu: 30 €

Llibre institucional del Patronat del Misteri d'Elx, profusament il·lustrat amb fotografies actuals i d'arxiu. Consta de dos parts: «Introducció a la Festa d'Elx», en la qual es posen de manifest les principals característiques del Misteri: fonts, consuetes, texts, música, autors, origen, capella de músics i cantors, organització, història, reconeixements rebuts, etc., i «Cicle anual de la Festa d'Elx», on es descriuen els diferents actes que constituïxen la celebració: nomenament dels electes, muntatge dels escenaris, prova de veus i de l'àngel, Nit de l'Albada, assaigs generals, la Vespra, la Roà, la processó, la Festa, les Salves de la Mare de Déu, la Salve del 31 d'agost, els cicles tardorencs i la Vinguda de la Mare de Déu. Es complementa amb una bibliografia bàsica. Inclou una descripció del drama assumpcionista i els versos dels seus cants.


Guies per a seguir la representació

Títol: La Festa o Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat.
Autor: Alfons Llorenç, Jordi Savall, Vicente Molina Foix, Joan Castaño i Rafael Navarro.
Editor: Patronat del Misteri d'Elx
Patrocinador: Caixa Mediterrani
Any: 2007
Pàgines: 80 (il·lustrat) + 2 DVD (La Festa o Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat i El Misteri d'Elx: les veus d'un poble)
Preu: 25 €

Informació bàsica sobre el Misteri. Inclou introduccions antropològiques, musicals i teatrals a l'obra, una guia de la representació amb el text dels cants, una guia de la festivitat amb la descripció de tots els actes i un apartat sobre la història del drama il·licità. Conté dos DVD realitzats per Radiotelevisió Valenciana: La Festa o Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat, amb l'escenificació íntegra del Misteri, i el documental El Misteri d'Elx: les veus d'un poble, dirigit per José Andreu Ibarra.


Títol: La Festa o Misteri d'Elx
Autor: Alfons Llorens et alii.
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Patrocinador: Caixa d'Estalvis del Mediterrani
Any: 1999 (5a edició)
Pàgines: 70 (il·lustrat)
Versions: castellà, valencià i anglés
Preu: 3 €

Informació bàsica sobre el Misteri. Inclou una introducció històrica, una guia de la representació amb el text dels cants i una guia de la festivitat.


Títol: La Festa d'Elx
Autor: Enrique A. Llobregat Conesa
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 2002 (5a edició)
Pàgines: 60 (il·lustrat amb dibuixos)
Versions: castellà i francés
Preu: 6 €

Informació bàsica sobre el Misteri. Encara que està pensat per a un públic infantil, aprofita per a qualsevol tipus de lector com a introducció general sobre la Festa i el món que la va fer possible.


Colecció "Misteri d'Elx"

Número: 1
Títol: La Asunción de María en la Teología i en el Misteri d'Elx
Autor: Francisco Conesa Ferrer i Fernando Rodríguez Trives (eds.)
Pròleg: Victorio Oliver Domingo
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 2000
Pàgines: 263 (il·lustrat)
Preu: 15 €

Aportacions d'importants especialistes en Teologia i Mariologia sobre el Misteri i els seus aspectes religiosos.


Número: 2
Títol: El Misteri d'Elx. Edició de la consueta de 1722
Autor: Luis Quirante Santacruz
Pròleg: Evangelina Rodríguez Cuadros
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 2001
Pàgines: 76 + LII (facsímil)
Preu: 15 €

Edició facsimilar de la consueta del Misteri de 1722 amb un estudi introductori i una transcripció del document original.


Número: 3
Títol: La «Festa» o Misterio de Elche (I)
Autor: José Pomares Perlasia
Presentació: Maricarmen Gómez Muntané i Joan Castaño García
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 2004
Pàgines: 456 (il·lustrat)
Preu: 20 €

Edició facsimilar del llibre de Pomares Perlasia, editat originàriament l'any 1957. Minuciosa descripció de la representació i tots els seus elements, edició de tots els texts literaris i de totes les partitures. Obra clau en les investigacions sobre el Misteri d'Elx.


Número: 3
Títol: La «Festa» o Misterio de Elche (II). Historia cívica
Autor: José Pomares Perlasia
Editor: Patronat del Misteri d'Elx
Any: 2005
Pàgines: 430
Preu: 20 €

Història de la ciutat d'Elx, que servix a l'autor per a contextualitzar el seu estudi sobre el Misteri. Es tracta d'una de les parts de l'obra realitzada per Pomares Perlasia, que va quedar inèdita després de la mort de l'autor. Es dividix en quatre apartats cronològics, tres dels quals estan dedicats a l'Edat Contemporània (segles xix i xx, fins al 1960).


Número: 3
Títol: La «Festa» o Misterio de Elche (III). Historia religiosa y arquitectónica, administrativa, literaria y musical
Autor: José Pomares Perlasia
Editor: Patronat del Misteri d'Elx
Patrocinador: Diputació Provincial d'Alacant
Any: 2006
Pàgines: 483
Preu: 30 €

Història dels principals aspectes del Misteri d'Elx. L'autor dividix cada capítol en tres etapes cronològiques segons l'organisme responsable de la representació: la Confraria de l'Assumpció (fins al 1609), el Consell de la ciutat (1609-1931) i l'Estat (del 1931 en avant). Es tracta d'una de les parts de l'obra escrita per Pomares Perlasia, que va quedar inèdita després de la mort de l'autor, en la qual s'aporten nombroses dades i referències provinents dels arxius locals.


Número: 4
Títol: Alberto Asencio Gonzálvez i la Festa d'Elx: Epistolari (1935-1970)
Autor: Josep M. Asencio i Joan Castaño (eds.)
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 2004
Pàgines: 458 (+90 fotografies)
Preu: 30 €

Edició d'una selecció de l'extens epistolari entre Alberto Asencio (president gestor de la Junta Local del Misteri d'Elx entre 1955 i 1970) i Eugeni d'Ors o altres figures intel·lectuals de la postguerra espanyola. Les cartes, relacionades amb el Misteri i amb la ciutat que el fa possible, permeten conéixer amb detall diversos treballs de la Junta Nacional Restauradora del Misteri d'Elx i dels seus temples i la posada en marxa del Patronat actual.


Número: 5
Títol: El Misterio de Elche («Misteri d'Elx»).
Autor: Gonzalo Gironés Guillem
Editor:Patronat del Misteri d'Elx
Patrocinador:Fundació Ruralcaja
Any: 2008
Pàgines: 272 (il.)
Preu: 20 €

Edició conjunta i actualitzada dels estudis «Orígenes del Misterio de Elche» (1977) i «Análisis semiótico o estructural del Misterio de Elche» (1983).


Altres

Títol: La imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche
Autor: Joan Castaño García
Pròleg: José Carlos Sampedro Forner
Editor: Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant i Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 1991
Pàgines: 320 (il·lustrat)
Preu: 6 €

Estudi històric sobre la imatge de la Mare de Déu d'Elx, protagonista del Misteri. Inclou un capítol iconogràfic.


Títol: Album de fotografías y descripción de «El Misterio de Elche» («La Festa»)
Autor: Pedro Ibarra Ruiz
Pròleg: Gabriel Sansano i Belso
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Any: 2004
Pàgines: 31
Preu: 3 €

Edició facsímil del Álbum publicat l'any 1924 per l'erudit historiador il·licità Pedro Ibarra, del qual a penes es conservaven exemplars. Conté 18 fotografies del Misteri dels primers anys del segle xx (anteriors, per tant, a la restauració del de 1924) i una descripció de la representació.


Títol: Traducción de la misteriosa Fiesta que la villa de Elche celebra a su patrona María Santísima en el simulacro angelical de su Assumpción gloriosa a los cielos (1741)
Autor: Anònim
Pròleg: Joan Castaño García
Editor: Patronato del Misteri d'Elx
Any: 2006
Pàgines: 32
Preu: 5 €

Edició facsímil de la primera guia per a l'espectador del Misteri d'Elx, publicada a València el 1741 (impremta de J. Gonçález). Va ser reimpresa en diverses ocasions i utilitzada en Santa Maria fins que es va renovar l'any 1924. També conté l'estampa més antiga que es coneix de la Mare de Déu de l'Assumpció, patrona d'Elx.


Títol: Sermón de la Assumpción de María Santíssima, Señora nuestra. Que en 17 de agosto año 1725, día tercero de la célebre Octava, que todos los años le consagra la muy ilustre, Noble, quanto antigua Villa de Elche (1727)
Autor: Pedro Nicolau
Pròleg: Joan Castaño García
Editor: Patronato del Misteri d'Elx
Any: 2007
Pàgines: 32
Preu: 5 €

Edició facsímil d'un sermó de la huitava de l'Assumpció d'Elx del 1725. Conté nombroses referències a la història de la ciutat, a la festivitat de l'Assumpció i a la tradició il·licitana de la Vinguda de la Mare de Déu. Es tracta d'un dels impresos més antics sobre el Misteri d'Elx.


Títol: El Misterio de Elche (Ed. Grano de Arena, 1941)
Autor: Gaspar Soler Chacón i Claudiano Felipe Perpiñán
Pròleg: Eugenio d'Ors

Presentación:Joan Castaño García
Editor: Patronato del Misteri d'Elx
Any: 2008
Pàgines: 90
Preu: 5 €

Edició facsímil d'una guia per als espectadors del Misteri editada en setzé el 1941, amb els texts més antics conservats, tant en valencià com en castellà.


Títol: Festa d'Elig (1942-1953)
Pròleg: Joan Castaño García
Editor: Patronat Nacional del Misteri d'Elx
Patrocinador: Caixa d'Estalvis del Mediterrani
Any: 2004
Preu: 10 €

CD-ROM amb la reproducció facsímil dels dotze primers números de la revista Festa d'Elig (1942-1953), creada per la Junta Nacional Restauradora del Misteri d'Elx i dels seus temples (precedent de l'actual Patronat) per a divulgar els valors del Misteri il·licità.


Títol: El nuevo órgano del Misteri d'Elx
Autor: José Climent Barber, Jaime Brotóns Guardiola, Joan Castaño García, Antonio Serrano Brú, José Ignacio Boix Samperfecto i Gerhard Grenzing
Editor: Patronato del Misteri d'Elx i Fundació Cajamurcia
Any: 2006
Pàgines: 104 (il·lustrat)
Preu: 20 €

Publicació realitzada amb ocasió de la inauguració del nou òrgan de la basílica de Santa Maria. Conté sis articles en què s'oferix una visió tècnica de la construcció i les característiques del nou instrument construït en els tallers del mestre Gerhard Grenzing, així com una visió històrica de la presència de l'òrgan en l'església de Santa Maria, especialment els instruments precedents de 1754 i 1948.


Gravacions audiovisuals

Títol: La Festa o Misteri d'Elx
Autor: Capilla del Misterio de Elche, dirigida por Manuel Ramos Aznar
Editor: RTVE Música
Patrocinador: Caixa d'Estalvis del Mediterrani
Any: 1993
Preu: 24 €

Estoig doble amb dos discs compactes i un fullet explicatiu que conté el text dels cants. La gravació va ser realitzada en la basílica de Santa Maria entre el 6 i el 13 de setembre del 1993.


A més hi ha en el mercat altres publicacions referides al Misteri d'Elx:

 • Llibre de la Festa d'Elx, fotografies de Andreu Castillejos i texto de Gaspar Jaén, 1984.

 • Del teatro del Misteri al Misterio del teatro, de Luis Quirante Santacruz, 2001.

 • Elx. La Festa, de M. Ángeles Sánchez, 2002.

 • Consueta de la Festa d'Elx ( edició facsímil numerada de la consueta de 1751), Carlos Tárrega i Caro, edició de Joan Castaño García, 1992.

 • Guión de la Festa o Misterio de Elche, de Juan Orts Román, 1999.

 • Aproximacions a la Festa d'Elx, de Joan Castaño García, 2002.

 • Història i crítica de la Festa d'Elx, edició de Joan Castaño García i Gabriel Sansano i Belso, 1998.

 • Repertori bibliogràfic de la Festa d'Elx, de Joan Castaño García, 1994.

 • Archivo Parroquial Histórico de la iglesia de Santa María de Elche, d'Anna M. Álvarez Fortes i Joan Castaño García.

Poden adquirir-se estes obres en les llibreries il·licitanes següents:

Séneca librerías
C/Capità Lagier, 4 - 03202 Elx
www.senecalibros.com
Tfno. 96 545 39 20
Fax. 96 542 13 45
correo@senecalibros.com


 • Ayuntamiento d'Elche
 • Generalitat Valenciana
 • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors